Reference

Pana Vaňka znám ze vzájemné spolupráce prakticky po dobu 20 let. On pracoval na Policii, já jako lékař na úrazovém oddělení nemocnice ve Zlíně. Vzhledem k našim profesím jsme spolupracovali často. Během doby se on stal jedním z vedoucích pracovníků Policie a já přednostou " úrazovky". I nadále jsme se pracovně setkávali. Vždy jsem si vážil jeho odbornosti profesionálním znalostem. Problémy řešil s přehledem a patřičnými znalostmi, jeho organizační schopnosti byly velmi dobré.

MUDr. Jiří TESAŘ,CSc.

emeritní přednosta Traumatologie Krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín 

Jaroslava Vaňka si vážím pro jeho profesionalitu a nasazení pro dobré věci. Setkali jsme se například při zavádění nových postupů policie v případech domácího násilí. Byl vůbec první policejní ředitel, který zřídil tým specializovaný na domácí násilí. Ocenila jsem také jeho zájem o oběti trestných činů. Znám ho jako vynikajícího organizátora a týmového hráče. Je dobře, že nyní nabízí svou energii a schopnosti ve prospěch spoluobčanů. Přeji mu při tom hodně úspěchů.

Doc. PhDr. Ludmila ČÍRTKOVÁ, CSc.

policejní psycholožka a prorektorka Policejní akademie ČR 

Klikněte a můžete začít psát. Quisquam est qui dolorem ipsum quia dolor sit amet consectetur adipisci velit.

Jméno Příjmení

Jméno firmy